Viaderna! Home
Wij over onszelf
Markt informatie
Quote's
Onze diensten
PrintCoaching
Business Development
Publicaties
Contact
Contactformulier
Leveringsvoorwaarden
Portfolio

FUSEREN...

Doet u ook mee?

Grafische bedrijven moeten zich aanpassen aan veranderingen in de markt, bijvoorbeeld door te kiezen voor schaalvergroting, een duidelijk productiepakket en een aantrekkelijke werkorganisatie. De vraag naar drukwerk vertoont al jaren een dalende trend, terwijl de procuctiecapaciteit alsmaar toeneemt door met name digitalisering. De gevolgen daarvan zijn overcapaciteit, moordende concurrentie en lagere marges.
De grafische sector reageert daarop middels een defensieve marktbenadering, waarbij kostenreductie vooropstaat. Dat kan via bijvoorbeeld schaalvergroting of door elders in Europa tegen lagere kosten te produceren. 25% van de bedrijven in de sector denkt de komende jaren te gaan fuseren. Dat is niet alleen zo op de Nederlandse markt, maar in geheel Europa. De consolidatieslag gaat ook over de landsgrenzen heen, zoals de overname van Biegelaar door het Duitse Schloss Gruppe illustreert. Meer dan de helft van de grafische bedrijven verwacht in de toekomst meer te gaan samenwerken. De sterke punten van de sector zijn het vakkundige personeel en een duurzaam papieren product. De zwakke punten zijn dat het een kapitaalintensieve sector is, er weinig onderscheidend vermogen is en het suboptimale imago bij opdrachtgevers.

BRONNEN:
Compres, nr. 10, p. 22; 2 1/2 p. (30-5-2007) [download bronartikel]

KvK nr 17207081