Viaderna! Home
Wij over onszelf
Markt informatie
Quote's
Onze diensten
PrintCoaching
Business Development
Publicaties
Contact
Contactformulier
Leveringsvoorwaarden
Portfolio

WAAR VALT NOG IETS TE HALEN... 

Vergeet u uw subsidie niet?

De grafimedia sector laat kansen liggen op het gebied van stimuleringsregelingen. Via het zevende Europese kaderprogramma van de Europese Commissie wordt de komende zes jaar voor 50,5 miljard euro aan subsidies verstrekt. Hiermee worden kennis- en innovatieprojecten gestimuleerd. In het programma is meer dan 32 miljard euro bestemd voor samenwerkingsprojecten van kennisinstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven uit de verschillende lidstaten. Van het bedrag is bijna 7,6 miljard euro speciaal bedoeld voor samenwerkingsprojecten in het midden- en kleinbedrijf. Syntens en SenterNovem ondersteunen de grafisch ondernemers bij het doen van aanvragen.
De reden dat de grafimedia sector kansen laat liggen komt vooral doordat de projectideeën niet hoog genoeg inzetten qua innovatieniveau. Aan de andere kant willen sommige innoverende ondernemers helemaal niet vastzitten aan allerlei regelingen en de verplichte openbaarheid van gesubsidieerde projecten. In grafische kringen zijn de gesprekken over subsidieprojecten ook niet altijd opbeurend. Toch moet een grote groep ondernemers wel profijt hebben gehad van de steun van Syntens en SenterNovem.

BRONNEN:
Compres, nr. 9, p. 14; 2 1/2 p. (16-5-2007) [download bronartikel]

KvK nr 17207081